Välkommen till min blogg om vardagsmagi!

Här delar jag med mig av guldkornen jag finner på min resa genom livet.

torsdag 26 augusti 2010

Regnet vräker ner...

... och jag läser den här och glömmer allt annat.
Visst är det underbart med sådana böcker!

torsdag 19 augusti 2010

Fler inspirerande filmer

Den här filmen gjorde mig definitivt sugen på att läsa boken. Vilket säkert var meningen.... :-) Det är schamanen Jonette Crowley som intervjuas om sin senaste bok Örnen och kondoren.

söndag 15 augusti 2010

Livets blomma

Har sett en film som gav mig ny andlig inspiration. Just love it when it happens! :) Det är Drunvalo Melchizedek som berättar om symbolen Livets blomma och vad den står för. Mycket av det som Drunvalo säger i den här filmen tangerar filmerna med Kiesha Crowther. Fascinerande!

Sedan gick jag in på Berits hemsida och det visade sig att hon blivit inspirerad av precis samma symbol. Vilken lycka! :-)
Så här står det på Berits hemsida om denna symbol:
"Symbolen Flower of Life ses som helig bland många kulturer i världen, både antika och moderna kulturer. Symbolen är funnen i Egypten, Israel, Japan, Kina och i Indien. Inom symbolen ryms universums byggstenar. Symbolen kan användas som en metafor för att visa samhörigheten med allt liv i universum. Om man studerar symbolen flower of life, kan det leda till en intellektuell förståelse av universum, samt en upplevd medvetenhet av "Gud", och en känsla av sammanhang till allt som är. Att betrakta Livets Blomma är som att skåda in i ett fönster till evigheten och oändligheten, och det vanliga blir en uppenbarelse av det extraordinära. Det utmanar oss att samla vårt sinne, hjärta och själ. När vi verkligen kan se allt liv vävas samman så intimt stärker vi det gudomliga i våra liv och vi kan förändra vår värld genom en vision av universell enhet."

Smycket finns att köpa här om du är intresserad. Visst är det vackert?

torsdag 12 augusti 2010

Fonder

Aldrig hade jag kunnat ana att jag skulle tycka fonder är så roligt, men till min stora förvåning har jag insett att jo, så är fallet. Jag är fast. Och avser skörda frukterna de närmaste månaderna. Förutsatt att börsen fortsätter gå uppåt förstås. :)

Från 0 intresse av sorten: jag måste väl, alltså väljer jag någon medioker fond.
Till stort intresse av sorten: registrerat mig för nyhetsmejl från Morningstar och Privata affärer. Skaffat portföljer i Morningstar så jag kan testa och se om de fonder jag är nyfiken på lönar sig å spara i på riktigt. Och har tom lånat en bok om fonder. Här ska nördas ner ordentligt!

Skål!

Ikväll är det fest.
Varför? Därför! Kolla här.
Skäl nog, eller hur?

söndag 8 augusti 2010

Det kom ett mejl...

...från nätverket Moder Jord som jag vill dela med mig. Ett låååångt mejl, men mycket intressant läsning. Jag låter texten tala för sig själv:

INNEHÅLL

Inledning / Mänsklighetens medvetandeutveckling / Samhället ni skapat på Jorden / Begär och missbruk / Att öppna upp sin inre port / Intensifieringen av lagen om orsak och verkan / Era livsuppgifter / En meditation / Moder Jord / Den stora reningen / Öppnandet av portarna till Jordens inre / Lyftandet av Jordens kosmiska karantän / Andlig transformation

KANALISERINGEN

INLEDNING

Älskade människobarn.

Jag tackar er för er uppmärksamhet och er närvaro här ikväll. Det har blivit dags att vakna upp nu, och att äntligen upptäcka er sanna natur. Jag finns här hos er. Jag vakar över er. Jag är en del av er. Det är jag som är lågan som brinner i era hjärtan. Jag har aldrig någonsin lämnat er. Jag finns alltid här hos er.

MÄNSKLIGHETENS MEDVETANDEUTVECKLING

Mänskligheten är på väg att ta ett språng uppåt i sin medvetendeutveckling, precis som Jorden är. Ni har alla valt att inkarnera just här och just nu för att delta i den kosmiska dansen, att delta i språnget. Ni är en del av detta, och det beror på er hur utvecklingen kommer att ske, eftersom ni skapar er egen verklighet. Jag skapade er, men det är ni som återskapar er själva, er egen verklighet och er framtid. Jag väntar på er här tålmodigt. Jag väntar på mina älskade barn och jag vet att ni en gång, en dag, kommer att återvända hit till mig - hela den långa vägen hem till det kosmiska ljuset, den kosmiska elden. Vägen är lång och full av utmaningar. Vägen är fantastisk. Vägen till ljuset går genom mörkret, och genom att återfinna balansen mellan de sammandragande och expansiva kosmiska krafterna. Föreningen mellan ande och materia, föreningen av det kvinnliga och det manliga i en kosmisk orgasm som omfattar hela Kosmos.

Jorden är på väg att inträda i en högre dimension med högre energifrekvenser, och människan följer med. För att kunna göra det måste ni lämna det gamla bakom er. Ni måste ta er igenom den stora reningsprocessen. Ni måste kasta av er er karma, det är förutbestämt. Ni har er egen fria vilja. Ingen kan tvinga er, och det kommer heller ingen att göra. Ni väljer själva er väg, hur den kommer att se ut och ni väljer själva om ni vill göra det svårt eller lätt för er. Ni kan ta en omväg, det går alldeles utmärkt, för jag fortsätter att vänta på er här i all evighet. Jag har all tid i världen eftersom tiden inte finns. Jag är evigheten, och en dag så kommer ni komma tillbaka till mig och vi kommer att återförenas i den kosmiska elden. Eftersom människan har sin fria vilja så betyder det också att ni själva måste bestämma er, och ni själva måste ta det avgörande steget framåt. Det är ingen som kommer att tvinga er. Om ni väljer att stanna kvar i det gamla, de gamla tankesätten och tankebanorna, om ni vägrar att förändra er, er livsstil och värderingar, om ni inte vill höja huvudet och se vad som håller på att ske - så behöver ni inte göra det heller. Ingen kommer att tvinga er, men det kan bli smärtsamt. Förändring och transformation är smärtsamt, men det är en del av utvecklingen.

Betänk den potential ni har. Betänk att ni är medaktörer, ni är gudomliga skapare. Det är inte jag som skapar er framtid, det är ni själva. Ni har en fantastisk gåva som väldigt få själar har i ert Kosmos. Ni kan förena ande och materia inuti era energikroppar. Ni kan bli ett med kärlekskraften och fungera som kraftfulla kanaler för kärleksenergin. Ni kan hela, ni kan skapa mirakel. Genom att visualisera, genom att utvidga era medvetanden, genom att höja era frekvenser, genom att jorda er, genom att förena ande med materia och att expandera er kärlekskraft - så kan ni manifestera den verkligheten ni vill skapa. Ni är era egna gudar och gudinnor.

SAMHÄLLET NI SKAPAT PÅ JORDEN


Varför tror ni att det finns så mycket lidande på Jorden idag? Varför är det så många människor som svälter? Varför utsätts så många för övergrepp? Varför finns det så mycket krig, förtryck och ond bråd död på Jorden idag? Varför förstör ni er jord och plågar djuren, och utrotar det viktigaste av allt ni har - er vackra natur? Varför smutsar ni ner ert vatten? Det beror på de inre konflikter som mänskligheten bär på som fängslar henne. Det dualistiska tänkandet, med uppdelandet i ont och gott. Konfliktänkandet, som bygger på föreställningen om verkligheten som en kamp som måste utkämpas varje dag, där "den enes bröd är den andres död", och "min framgång bygger på andras undergång". Föreställningen om att vi lider av brist på det goda och att en människa måste roffa åt sig så mycket hon kan för att inte själv gå under, och att egoism är en förutsättning för överlevnad.

Det här konflikt- och bristtänkande har skapat en värld av konflikt och brist. Det har skapat en värld av överflöd för några få. En överproduktion av prylar, mat och kläder som slängs bort och skapar stora sopberg medan resten av världen lider och svälter. Det finns nog för alla på Jorden. Det finns ingen brist. Bristen är en illusion. Genom att hamstra, genom att lagra, genom att spara och låna ut med ränta så har ni skapat ett samhälle där några få roffar åt sig på den stora massans bekostnad, med stora klyftor mellan fattiga och rika. Ni har byggt upp en värld där ni måste kämpa för er överlevnad, och de som inte kämpar faller genom springorna och förgås. Ni har skapat en värld där det inte finns utrymme för medmänsklighet, samarbete, generositet och empati. En värld fylld av regleringar, föreskrifter, och order, som bygger på kontroll och makt.

Ni har skapat era egna fängelser, och precis på samma sätt som ni skapat era egna fängelser kan ni också riva ner dem. Riva ner alla murar av illusioner, av måsten och kamptänkande, för ni behöver inte allt det där. Det är tankekonstruktioner som ni kan göra er av med genom helandet. Riva alla murar av rädsla för brist. Riva alla murar av rädsla för andra människor, rädsla för att bli utelämnad, att bli utstött. Riva alla era murar av era egna känslor av otillräcklighet och kärleksbrist. Ni är tillräckliga. Jag säger er: ni är fantastiska. Jag älskar er ovillkorligt för allt det ni är. Ni söker den villkorslösa kärleken. Den finns där inom er. Det är jag, lågan i era bröstkorgar. Jag finns alltid här hos er.

Konflikt- och bristtänkande har skapat en kvalfylld värld. Människan på Jorden har långa tider varit rädda för helvetet. Men ni ska veta att det finns inget helvete förutom det ni har skapat åt er själva på Jorden. Livet behöver inte vara på det sättet. Ni kan skapa en annorlunda värld, en ny värld, ett paradis. Ett paradis som bygger på samarbete, solidaritet, empati, kärlek, tillit, kreativitet, frihet och generositet.

BEGÄR OCH MISSBRUK

Det finns nog så det räcker åt alla. Det finns nog för alla människors behov på Jorden, däremot inte för alla människor begär, som Gandhi en gång sa. Jag ser hur ni samlar era prylar på hög, hur ni handlar och handlar och handlar, hur ni fyller det svarta hålet i ert inre med saker. Ni begär mat, saker, alkohol, droger, relationer, sex, spel, TV, Internet... Det finns många saker att missbruka i världen idag. Det finns många olika överlevnadsstrategier att använda sig av för att stilla sin inre sorg och sin inre smärta. Jag ser er smärta och jag lider med er. Men ni ska veta att hur mycket saker ni än köper, hur mycket trygghet ni än försöker skapa genom er yttre materiella verklighet - genom nyrenoverade kök, genom mat, genom kläder, droger, nya tröjor, nya skor, ny bil - så finns det inget i den materiella verkligheten som på riktigt kan stilla er hunger. Det finns ingenting där som kan döva och få er smärta att försvinna på allvar. Det är illusioner. Begär fungerar på det sättet, att ju mer man begär, desto större blir begären. De växer och växer och växer. Först renoverar man köket, sen vardagsrummet, sen sovrummen, sen köper man ett större hus, sen köper man en större bil, sen köper man en större sommarstuga, och så håller det på. Det tar aldrig slut. Det är begärets mekanism. Det finns inget stopp, eftersom smärtan man försöker döva genom att handla, eller genom att renovera, eller att äta, inte försvinner.

Jag skulle vilja råda er att uppmärksamma er inre smärta. Ta en ordentlig titt i spegelbilden och fråga er "Vad är det jag söker efter? Vad är det jag saknar? Vad är det jag egentligen vill ha? Varför är jag aldrig nöjd?" Jag skulle allra ödmjukast vilja bidra med ett svar på den frågan. Ni längtar hem. Ni längtar hem till mig. Det är det som är er inre smärta. Någonstans innerst inne så bär ni på vetskapen om vad det innebär att vara en del av det Gudomliga Alltet, att vara ett med den kosmiska elden, att vara fulländad. Ni känner er avklippta, isolerade, utestängda, och jag säger er: det behöver ni inte vara. Jag har aldrig någonsin vänt min rygg åt er. Jag har alltid funnits här, och jag väntar på er. Jag kan vänta precis så länge som det behövs tills ni väljer att öppna er igen för mig.

ATT ÖPPNA UPP SIN INRE PORT

Jag har här en nyckel i min hand, som jag ger alla er som är här. Jag ger er varsin nyckel. Ta den. Det är nyckeln till porten in till era hjärtan, där er inre låga brinner. Det är kanalen, kontakten med mig. Ta nyckeln och lås upp porten och aktivera er inre låga, få den att expandera. Riv alla murar som ni bär på, frigör er från era inre begränsningar, frigör er från era rädslor - från de negativa tankarna. Frigör er från alla "det går inte, jag kan inte." Expandera era själar. Väx, och bli till de gudomliga varelser ni egentligen är. Aktivera er potential, er gudomliga potential. Det är dags för er människor att äntligen lära er att flyga igen.

Det betyder inte att ni ska vända ryggen till den materiella verkligheten. Det betyder inte att man måste gå och sätta sig i en grotta någonstans. Det är inte alls så det är. Det handlar om att leva era liv med era fullständiga potential precis där ni befinner er just här och just nu i er fysiska verklighet. Men att tillföra alla de extra dimensioner, att bli ett med hela skapelsen, att bli ett med hela oändligheten - och få det mångdimensionella tänkandet och seendet. Att kunna se bortom den fysiska verkligheten och se att det finns så mycket mer där ute, bortom de ni kan se och ta på i den tredje dimensionen. Det finns så mycket mer, och ni kan använda er av den gudomliga kunskapen som ni alla besitter innerst inne för att expandera och bli fantastiska magnifika gudomliga själar, medskapare och av den gudomliga skapelsen på Jorden. Ni kan skapa ett paradis på Jorden där det finns nog av allt, ni kan skapa ett överflöd av allt för alla.

Människor som expanderar sina hjärtchakran, människor som är i kontakt med sin högsta gudomlighet, människor som är i kontakt med sitt högre jag och sin inre sanning - släpper taget om begären helt naturligt för de slutar då att fylla sin funktion. Det kommer inte vara intressant längre att behöva konkurrera med andra, utan det kommer bli naturligt att älska och att hjälpa varandra. Den Gudomliga Människan med det utvidgade medvetandet väljer samarbete och kärlek och överflöd framför konflikt- och bristtänkande, och krig. Det är detta som det här kvantsprånget handlar om. Det är det människans hopp upp i den femte dimensionen tillsammans med Jorden handlar om.

INTENSIFERINGEN AV LAGEN OM ORSAK OCH VERKAN

Det kommer inte längre att finnas utrymme för människor på Jorden som lever i enlighet med det gamla tänkandet. Successivt kommer det tankesättet att bytas ut och plats kommer att ges för den Nya Människan. Lagen om orsak och verkan är en av grundpelarna för allt levande liv och all död i Kosmos. De kosmiska livs- och dödsprocesserna som avlöser varandra utgår från den här lagen. Det betyder att det man sänder ut får man också tillbaka. Om man sänder ut kärlek så får man kärlek tillbaka, och om man sänder ut konflikt- och bristtänkande så är det också det man får tillbaka. I och med Jordens övergång till den femte dimensionen och frekvenshöjningen så kommer lagen om orsak och verkan att bli ännu starkare, och ännu kraftfullare, och den kommer att manifestera sig med ännu större kraft och hastighet på Jorden. Det vill säga: allt det som ni gör mot varandra, all den energi ni sänder ut i era ord, tankar och livsval kommer att komma tillbaka till er själva. Det kommer alltså inte vara möjligt för människan på Jorden att överleva om hon inte väljer kärleken. Kärleken kommer att vara det enda möjliga valet för överlevnad.

Hela den samhällsstruktur som finns idag kommer att rasa, och bytas ut mot nya. Det beror på övergången till den femte dimensionen, och att lagen om orsak och verkan stärks, eftersom de som sänder ut girighet och konflikttänkande får girighet och konflikttänkande tillbaka. Alla destruktiva energier bemöts med destruktivitet. Det gör att hela systemet kommer att kollapsa inifrån. För att nånting nytt ska kunna byggas upp måste först det gamla raseras för att ge plats för det nya.

ERA LIVSUPPGIFTER

Jag förstår att det kan verka oroväckande och svårt, och det är en utmaning för människorna, men det är inte en omöjlig utmaning. Det ger er fantastiska möjligheter att skapa något nytt, att skapa början till en ny värld. Ni har potentialen och möjligheten att skapa den Nya Världen.

Alla ni människor som lever på Jorden idag har valt att inkarnera just här och just nu, i övergången till den Nya Tidsåldern av en alldeles särskild anledning. Ni har valt att vara med och bygga upp denna nya värld. Ni bär alla på särskilda gåvor. Ni har alla en särskild uppgift att fylla i den här processen, och det gäller för er alla att ta reda på vad den är. Lyssna inåt, till er egen inre röst. Låt den vägleda er. Allt det jag berättar för er här känner ni egentligen redan till, ni bär redan den gudomliga kunskapen inom er. Ni behöver inte någon annan som talar om för er vad som är rätt och fel. Ni bär på precis all visdom inom er själva. Ni bär på alla svaren inom er själva. Sök i era inre. Det är er egen inre röst som kommer tala om för er varför ni har kommit och vad som är rätt för just er att göra, och vilken väg just ni ska välja.

Människan har ett fritt val. Hon väljer själv precis vad hon vill göra, och vilken väg hon ska gå. Det är en del av er gudomlighet. Ni har själva makten och förmågan att skapa er verklighet och er framtid. Ni är aktörer, ni är inga offer. Ni är aktörer med gudomlig potential. Öppna upp er för den gudomliga potentialen och bli medaktörer i det kosmiska dramat som pågår idag på Jorden, och i Kosmos. Sök i era inre, efter er egen sanning. Sök er egen inre röst.

EN MEDITATION

Öppna upp dörren för kärlekslågan, och känn hur den kosmiska elden omfamnar er och omsveper er med sin stilla välsignelse... sin stillhet... rofylldhet... och kärlek. Ni är nu ett med den Kosmiska vita elden... den högsta kosmiska vita elden... som är en förening av allt mörker och allt ljus i världen. Ni är omnifesta... allomfattande... ni är odödliga... ni är oändliga... ni är ett med alltet... ni har inga yttre gränser. Känn hur ni vaggas... stilla... fram ... och tillbaka. Känn hur ni sjunker ner... i det djupaste nuet... det yttersta av alla "nu", det yttersta varandet. Ni är. Här är ni fullkomligt trygga. Ni omfamnas av kärlek... obegränsad villkorslös kärlek. Allt är precis som det ska vara... och allting kommer att bli precis just så som det ska bli. Nu är ni ett med mig. Släpp taget... om all smärta. Hela era inre barn... ni är fantastiska gudomliga varelser... jag älskar er villkorslöst. Släpp taget... lätta på tyngderna i era ryggsäckar. Låt murarna falla runt er, och känn er egen fullkomlighet. Ni är ett med den kosmiska elden... ni är ett med det gudomliga... ni är jag... det finns ingen åtskillnad mellan mig och er... all separation är en illusion. Minns det. Ert innersta väsen är ren kärlek... ni är jag och jag är ni.

MODER JORD

Ni hör alla samman med varenda levande varelse på hela Jorden. Ni hör samman med varje människa, varje djur, varje växt. Vörda livet, vörda kärleken, och vörda Jorden. Jorden är er urmoder. Det är hon som föder er. Det är hon som ger er liv. Utan henne kan ni inte leva. Men Jorden är också beroende av er. Hon behöver er hjälp. Jorden lider av sådana ofattbara plågor. Jag känner djurens smärta. Jag känner växternas lidande. Och jag hör hur Moder Jord kallar på er, bönar och ber er, om att äntligen få upp ögonen för hennes lidande. Moder Jord behöver er hjälp. Nu behöver hon er mer än någonsin tidigare. När de stora vågorna av ljus väller in över Jorden, då behöver hon er hjälp mer än någonsin tidigare. Jorden orkar inte med den press, det energitryck, som Jorden utsätts för genom de stora mängder ljus som sveper in - utan människans hjälp. Det är det som aktiverar naturkatastrofer av olika slag runtomkring på Jorden eftersom trycket är alldeles för stort. Det enda sättet för henne att göra sig av med det trycket är genom att avreagera sig i jordskalv, jordbävningar, flodvågor och så vidare och så vidare. De stora obalanserna på Jorden, runt Jordens kraftplatser, skapar enormt lidande. Naturväsendena på Jorden som är satta till att balanserna energierna orkar inte med sitt arbete längre eftersom människorna inte hjälper till på det sätt som det var tänkt. Människan förorenar Jorden med teknik av olika slag: elektricitet, Gps, Internet, mobilmaster, satelliter... Det här stör ut Jordens naturliga energinätverk som sträcker sig över hela Jorden, och skapar obalanser, och det skapar även obalanser i människornas egna energisystem. De här stora energiobalanserna hos människan är orsaker till den stora andliga, psykiska och fysiska ohälsan som finns här på Jorden idag.

DEN STORA RENINGEN

Människan har glömt bort hur hon ska hela sig själv, hur hon ska balansera sina inre energier, och få i sig lika mycket kvinnlig som manlig energi, hela sina blockeringar, hela sina inre konflikter och trauman som aktiveras. Det är just precis det som sker i övergången till den Nya Andliga Tidsåldern. Vågorna av manligt ljus rullar in över Jorden och aktiverar människors karma, alla de trauman och inre konflikter och energiblockeringar som vi bär på, allt det som mänskligheten har lagrat. Varje enskild människa bär lagrat inom sig minnen från hennes tidigare reinkarnationer. Allting finns kvar, allting bär hon omkring på i sin ryggsäck. Det påverkar henne, och alla blockeringar aktiveras i form av rädslor och begränsningar. Allt detta håller nu på att aktiveras i och med den stora frekvenshöjningen som sker på Jorden. Det gör att hon kommer att få möta alla de rädslor och alla de inre konflikter hon bär på gång på gång på gång, tills hon löst upp dem. Energierna gör att alla inre konflikter och trauman ställs på sin spets. Det vill säga: man drar åt sig precis just det man försöker undvika. De trauman man bär inom sig och inte löst upp och försonats med kommer att återaktiveras på det yttre planet och man kommer att ställas inför samma dilemma eller konflikt om och om igen tills man helat konflikten och helat traumat.

Det här växer sig allt starkare bland människorna på Jorden. Ju känsligare och ju mer öppen man är för andlig utveckling och energier, desto kraftigare upplever man det här. Ju mer energierna och frekvenshöjningen slår igenom, desto fler kommer alla att känna av det, tills alla på Jorden kommer känna av det. Även detta är en orsak till ohälsan på Jorden idag, att så många människor mår så dåligt, och lider av en stor mängd olika symptom och ohälsa som man inte ens har namn på. Grundorsaken är densamma. Det är det här som brukar kallas för "Den Stora Reningen", det vill säga att människan får alla inre obalanser och orenheter aktiverade för att slutligen kunna rena dem.

Det finns inga pengar, murar, eller vapen som kan skydda människan från den här förändringsprocessen, den här transformationen av det mänskliga medvetande. Alla kommer att möta den, rik som fattig, "hög" som "låg". Ingenting kan göras för att stoppa upp processen. För vissa går det snabbare medan för andra tar det längre tid. Men alla kommer dras med i det gudomliga flödet av energier som väller in över Jorden.

ÖPPNANDET AV PORTARNA TILL JORDENS INRE

I övergången till den Nya Andliga Tidsåldern så kommer portarna till Jordens inre på kraftplatserna runt omkring Jorden att öppnas upp, och den kvinnliga röda energin kommer att strömma upp ur Jordens inre till Jordens yta i väldigt, väldigt stora mängder. Det kommer bli en kraftfull helandeprocess där alla Jordens obalanser rensas ut och helas och resterande av Jordens och mänsklighetens karma kommer rensas ut. Detta är kulmen av Den Stora Reningen. Allt det ljus som väller in kommer mötas upp av det mörker, den kvinnliga röda eld som finns i Jordens inre. Ljuset och mörkret kommer att mötas. Ande och materia kommer att mötas och förenas och bli till den perfekta fullkomliga kärlekskraften i övergången till den femte dimensionen. Det är det som är övergången till den Nya Andliga Tidsåldern och födelsen av den Gudomliga Människan, den som vi all bär på i våra inre. Jag är ett med er och ni är ett med mig.

För att Jorden ska klara av den enorma mängd energi som kommer att strömma upp ur Jordens inre så behöver hon er hjälp att balanser energierna, annars så orkar hon inte. Kraftplatserna är på så många ställen på Jorden helt blockerade och kan inte aktiveras, kan inte öppnas upp, vilket gör att hon utsätts för enormt tyck, och det är detta tryck som riskerar att orsaka naturkatastrofer av olika slag. Det är därför människan måste hjälpa till, och det är er största uppgift och utmaning att hela Jorden, att hjälpa henne i helandeprocessen.

LYFTANDET AV JORDENS KOSMISKA KARANTÄN

Hela galaxen står och ser på med spänning vad som sker på Jorden idag. Era kosmiska vänner deltar och försöker hjälpa er på bästa sätt. Ni ska veta att de gör mycket för er, och de har räddat er många gånger ur svåra situationer när människan själv inte har tagit tillvara och arbetat med Jordens energier då det uppstått obalanser. Ni har skickat mycket destruktiv och obalanserad energi rakt ut i Kosmos, genom er kärnkraft och era atomvapenprovsprängningar. Det här är direkt livsfarliga saker, som utgör en väldigt, väldigt stor risk för mänskligheten och för Jorden, det ska ni veta. Mänskligheten är på väg att frigöra sig från den karantän hon befunnit sig i gentemot resten av Kosmos under lång tid. Det vill säga ni har inte haft kontakt med de andra civilisationer som finns i er galax och andra delar av ert Kosmos, utan ni har i mångt och mycket hållits isolerade från dem. Det beror helt enkelt på att ni inte ansetts vara redo för den kontakten. Den här karantänen kommer i övergången till den femte dimensionen att brytas. Ni kommer få stifta bekantskap med andra civilisationer. Ni kommer få besök, utbyte kommer att ske, och samarbete kommer att utvecklas.

En sak ska ni veta. Det finns en kosmisk visdom och kunskap som ni en dag kommer få del av. Det finns oändliga resurser av energier. Det finns kunskap om hur ni kan transportera er till andra sidan Kosmos, hur ni kan resa bortom tid och rum. Det finns en mängd oändlig kunskap som ni en dag kommer att få ta del av här på Jorden. Men det kommer inte ske förrän ni är redo för det, förrän ni slutar kriga med varandra, förrän ni har skapat fred och rättvisa på Jorden, förrän ni har slutat förgifta er själva och utsätta er själva och resten av Kosmos för fara genom kärnkraft, atomvapenprovsprängningar och andra liknande experiment. Ni kommer inte få del av den kosmiska kunskapen och visdomen förrän ni är redo för det.

ANDLIG TRANSFORMATION

Jag vill på det här sättet att uppmana er att se de oändliga möjligheter som finns framför er, och den storslagna framtid som Jorden går till mötes. Ni är redo nu att ta det avgörande steget in i den Nya Andliga Tidsåldern, men ni måste fatta beslutet själva. Ni måste medvetet påbörja processen inom er själva och den andliga transformation som medföljer. Genom att hela er själv, genom att kanalisera energi från Jordens inre, genom att kanalisera den kvinnliga röda elden - för att balansera era manliga och kvinnliga energier. På så sätt bränner och renar ni er karma med den manliga och kvinnliga energin. Det är det som är vägen genom mörkret till ljuset. Det är det som är vägen till medvetandeutvidgning, vägen till upplysning. Nu är ni redo att på allvar påbörja den resan.

Vissa av er kan nu ta stora kliv redan i det här livet. Andlig transformation finns tillgänglig för er alla som sitter här idag, och alla människor på Jorden. Men för några stycken av de som lever på Jorden idag finns möjlighet att nå andlig upplysning redan i det här livet. Detta beror på att energierna är så fruktansvärt starka och omnipotenta att ni kan uppnå det här och nu. Det gäller några av er, några själar ev er som lever på Jorden idag.

Ni ska inte vara rädda för andlig utveckling och andlig transformation. Jag skulle vilja ber er att ta itu med de fördomar ni har om andlig utveckling. Andlig utveckling handlar inte om sitta i grotta nånstans i resten av era liv, att ge upp det vanliga livet. Det handlar absolut inte om det. Ni behöver absolut inte ge upp familj eller allt det som hör till ett mänskligt vardagligt liv till. När människan expanderar sin själ och bli ett med alltet, blir allomfattande, blir ett med kärleken, så görs allt man gör i kärlek. Det handlar om att expandera sina potential, att bli medskapare av verkligheten, att kunna visualisera och manifestera er egen verklighet och skapa det paradiset som vi talar om, i vardagen, i det livet man lever varje dag. Det betyder inte att man inte kan ha familj eller barn eller ett sexualliv. Det betyder inte att man inte kan leva ett liv som alla andra. Man kan precis vara vem som helst. Det finns inga såna regler och föreskrifter, det är illusioner. Den upplyste lever bland människorna, lever ett vanligt liv och står med båda fötterna på jorden.

Jag står kvar här och jag väntar på er. Tålmodigt och kärleksfullt. Jag har alltid väntat på er och jag kommer alltid att göra det. Jag älskar er. Ni är mina barn. Om ni vill mig något så finns jag alltid där för er, varje dag, varje sekund, i varje ögonblick så finns jag där innanför era ögonlock, i era hjärtan. Behöver ni min hjälp är det bara att ropa, be om det. Jag finns alltid närvarande hos er. När ni känner kärleken i era hjärtan så vet ni att det är en hälsning från mig. Då tar jag mig uttryck genom er. Jag älskar er. Mina älskade människobarn. Tack.


Bakgrunden är denna:

Detta är en kanalisering av Gudomliga Medvetandet (Gud) som Maria Bertram gjorde på ABF-huset i Stockholm, 24 november 2009. Det var gratis inträde och ca 100 personer i publiken. Under kanaliseringen genomför Maria en överföring av energier - den "Kosmiska vita elden" - till alla deltagarna. Även när du läser kanaliseringen får du i dig dessa energier, vilket vissa av er kommer att känna. Efter kanaliseringen genomförde vi en healingsession för Moder Jord tillsammans med publiken.

Så här står det om nätverket Moder Jord:

Moder Jord-nätverket är ett globalt andligt nätverk som drivs av Maria Bertram och Manne Lindberg utanför Stockholm. Maria är andlig vägledare, healer och medium, och Manne är ansvarig för information och kommunikation. Nätverkets huvudsyfte är att sammanföra människor från hela världen för att hjälpa vår älskade Moder Jord genom månatliga globala healingsessioner.

Maria tar emot vägledning till nätverkets aktiviteter från det Gudomliga Medvetandet (Gud), naturväsen på Jorden, nästare och andra hjälpare i andevärlden, och vänner från andra civilisationer i Kosmos. Maria arbetar som en kanal för budskap från andra civilisationer. Hon är också en länk mellan Moder Jord-nätverket och ett gigantiskt kosmiskt nätverk med alla vänner nämnda ovan, som vi samarbetar med i vårt helande av Jorden. De är alltid närvarande och bidrar med sina energier under våra globala healingsessioner.

Det ständigt växande nätverket består av mer än 1700 medlemmar globalt (juli 2010). Vår viktigaste aktivitet är att sända healing till Jorden vid varje (svensk) fullmåne från 20:00-20:30 (Svensk tidszon, använda www.timeanddate.com för att konvertera till andra tidszoner). Healingen skickas enligt kanaliserade instruktioner. Vår vision är att föra samman alla nätverk och individer över hela världen som vill hjälpa vår Moder Jord, och tillsammans sända healing till henne regelbundet. Under dessa sessioner sänder vi henne den röda kvinnliga energin från Jordens inre, som hon behöver för att återbalansera sitt energisysten.

Vi anordnar även (gratis) offentliga kanaliseringar av det Gudomliga Medvetandet, och vi planerar att göra offentliga kanaliseringar av andra civilisationer i Kosmos. Vi sprider också instruktioner för hur man kanaliserar Moder Jord-healing till sig själv. Den kanaliserade tekniken är ett mycket kraftfullt verktyg för din andliga utveckling som hjälper dig att förbereda dig för övergången till den Nya Andliga Tidsåldern. Vi har inte en hemsida ännu, men den är i planeringsstadiet. Nätverket drivs ideellt och allt vi erbjuder är 100% gratis.


Ha en skön söndag allihop


lördag 7 augusti 2010

"Ny" bloggsida och ny blogg

Liz har bytt blogg till denna. Ombyte förnöjer. :)

Simona Ahrnstedt bloggar här om sitt skrivande. Hon har skrivit Romanceboken Överenskommelser som jag har för avsikt att läsa. Kul med någon som vågar vara pionjär i Sverige vad gäller Romance-litteratur! :-)

Ny upptäckt

Har hittat en ny inspirationskälla. Sätta sig i centrum och kolla in människor. Jisses, det drog igång min fantasi! :-) Jag är otroligt nyfiken av mig och sitta och bara iaktta väckte min nyfikenhet enormt. Hade god lust att gå fram till några personer och intervjua dem, men förnuftet hindrade mig. Tror inte de hade uppskattat den uppmärksamheten.... Istället får jag ta till fantasin och besvara mina frågor fritt själv. Hitta på historier om dem.

Så har du idétorka är mitt tips att bege sig till centrum och bara iaktta folk.
Trevlig helg på er!

fredag 6 augusti 2010

Augusti

Då var det dags för augusti. För er som undrar vad den här månaden innebär ur numerologiskt perspektiv, kan jag berätta att det är en bra månad att se över sin ekonomi. Denna månad är energierna på din sida om du behöver prata ut om något. Du kan bli överraskad av att du säger mer än du brukar. Var dock varsam med vad du säger så du inte råkar i onödiga konflikter. Är du deppig eller har en tendens att vara väldigt självkritisk är det en bra månad att ta hjälp av affirmationer för att bli kvitt de negativa tankarna. Om du gillar att vara hemma mycket, se till att rubba cirklarna lite och ta dig ut. Utforska nya strövområden, upptäck nya fik, gå till den där restaurangen du funderat på att besöka en längre tid. Åk gärna iväg på semester, om så bara för en helg. Rubba cirklarna och få nya intryck! :-)

Märkligt mode

Upptäckte till min stora bävan att mina favoritjeans är alldeles trådslitna. (Varför kan de inte hålla hur länge som helst? Vore det bästa ur ekologisk synvinkel, tycker jag.) Suckade och såg framför mig x antal timmar som spenderas i provhytterna medan jag febrilt försöker hitta något par jeans som sitter någorlunda. Nåväl, bara att ta sig i kragen och dra till klädbutikerna. Men det gick över förväntan. På redan första försöket hittade jag till min stora lättnad ett par som faktiskt sitter riktigt bra. Puh! Då var den saken ur världen. Det bästa var att jag fick byxan till halva priset.

Kikade för säkerhets skull in på H&M. Och blev påmind om detta märkliga mode som gäller just nu. Vad är det för poäng med att köpa ett par jeans som redan ÄR trasiga?? Det här modet övergår mitt förstånd. Varför ska man köpa ett par som redan är trådslitna och urtvättade?? Inte tusan vill jag betala 400 kr för ett par jeans som redan är fallfärdiga från början. Mao är jag modern med mina trådslitna jeans.... i så fall är jag hellre omodern än går omkring i byxor med hål! :-) Tack och lov finns det ändå butiker som inte följer modets nycker fullt så mycket som vissa andra...